نهالستان مهندس قلی پور

نهالستان مهندس قلی پور

تولید و توزیع انواع نهالهای مثمر و غیر مثمر و درختان زینتی و صنعتی

نهال های موجود در نهالستان مهندس قلی پور:

  انواع گردو:

  پیوندی ، چندلر ، فرنور

  گردوی غیرپیوندی:خوشه ای ، اسرائیلی ، معمولی

  یک نوع گردوی دیگر که مقاوم به سرما می باشد

  انواع بادام:

  آذر ، شکوفه ، فرانیس ،AH3 ، نون پاریل و ….

  انواع شلیل:

  ردگلد ، سان گلد ، شمس ، ایندیپندیس و ….

  انواع هلو انجیری:

  انجیری زودرس یا معمولی ، انجیری پلنگی ، انجیری مالکی ، انجیری زعفرانی و….

  انواع هلو:

  آلبرتا ،لورین هارینگ ،رد اکسی، جی اچ هال و…..

  انواع گیلاس:

  تکدانه مشهد ، خوشه ای ، صورتی و ….

  انواع آلبالو:

  مجار ، گوشواره ای و ….

  انواع آلو:

  بخارا ، آنجلو ، شابلن و ….

  انواع زردآلو:

  عسگرآباد ، نصیری ، اردوباد

  انواع گلابی:

  دوشیز ، شاه میوه ، رد آنجو ، پرتقالی ، بیروتی ، درگزی و ….

  انواع به:

  اصفهان ، قرمز و ….

  انواع سیب:

  خونی ، رد گلدن ، گران اسمیت ، گالا ، فوجی گالا و ….

  (مشاوره جهت احداث باغ و مشاوره در کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی)

   

   

   

کلمات کلیدی و مفید وب سایت